Dịch vụ
Bảo vệ mục tiêu cố định

Các Khu công nghiệp, Nhà máy, Xí nghiệp, Kho bãi, Xưởng sản xuất, Các công trường xây dựng…

Các tòa nhà Văn phòng, Ngân hàng, Đại sứ quán, Tổng lãnh sứ quán, Trường học, Bệnh viện. Các Siêu thị, Khu thương mại tổng hợp, Trung tâm triển lãm